من نسخه ای که شرکت مهندسی پرنیان تو بازار داده رو دارم – آپدیت رو این نسخه هم نصب میشه؟؟؟
لطفا دوستان هم اگه میدونن جواب بدن