خشونت از سر و روی این بازی میباره….
یادمه ۱۵ سالم بود که این رو بازی کردم،داشتم دیوانه میشدم.
یه شباهت هایی هم به max payne داره ولی به پای اون نمیرسه.کلا بازی بدی نیس ولی +۲۰ هست.